Matematik 4 İşlemli Problemler

2009-05-28 20:01:00

4.Sınıf Matematik Dört İşlem Problemleri-1

Bu Test 50 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 60 dakikadır Başarılar.


1.  2 basamaklı 3 sayının toplamı 208 dir. En küçük sayı kaçtır.
A)98
B)99
C)10
D)11


2.  Boyu, eninin iki katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın

      çevresinin uzunluğu 54 m ise, boyu kaç metredir?

A)6
B)9
C)12
D)18

3.  56509 sayısında “5” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
A)15
B)10
C)5500
D)50500


4.  Çifti 200 000 lira olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile 

      tanesi  24 000 liraya kaç silgi alınır?

A)10
B)15
C)100
D)250


5.  Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç

      eder?

A)200
B)769
C)999
D)1099


6.  Düzinesi 48 000 TL olan kaplıklardan 3 tane alırsak kaç lira 

      öderiz?

A)12000
B)14000
C)16000
D)18000


7.  Saat 7.35 te Ankara’dan hareket eden uçak saat 8.30 da 

       İstanbul’a varıyor.Yolculuk kaç dakika sürüyor?

A)55
B)65
C)95
D)105


8.   12342 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını

      3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?

A)330
B)320
C)230
D)223

9.  Çözümlenişi 4 onbinlik, 5 yüzlük ve 6 birlik olan sayı kaçtır?
A)45600
B)40560
C)40506
D)40056


10.  Bir havuzabiri dakikda 30 diğeri 20 litre su akıtıyor. Alttan bir

       boru da dakikada 35 litre suyu tahliye ediyor. 3 boru beraber

       açıkken havuz 3 saatte doluyor. Havuz kaç litreliktir?

A)2700
B)9000
C)3000
D)6300


11.  Ali’nin bir adımı 50 cm dir. Boyu, eninin 3 katı olan dikdörtgen       şeklindeki bir arsanın çevresinin uzunluğu Ali'nin adımlarıyla 240 adımdır. Arsanın boyu kaç metredir?

A)35
B)40
C)45
D)50


12.  “346 < a” eşitsizliğinde “a” yerine yazılabilecek en küçük sayının

         rakamlarının sayı değeri toplamı kaçtır?

A)345
B)347
C)12
D)14

13.   1 hafta 3 gün kaç saattir?
A)72
B)108
C)120
D)240


14.   4, 8, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilen dört

        basamaklı en büyük sayı kaçtır?

A)8045
B)8054
C)8450
D)8540


15.  Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük çift sayı ile,

       rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının

       toplamı kaçtır?

A)1089
B)1100
C)1099
D)1009


16.  Anne ile oğlounun yaşları toplamı48 dir.Annenin yaşı oğlunun

       yaşının 7 katı olduğuna göre oğlu kaç yaşındadır?

A)8
B)6
C)42
D)12


17.  1/2 + 3/2  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)2
B) 3tam2/3
C)9tam2/9
D)9tam2/3


18.   Gülcan 11 yaşındadır.Annesinin yaşı Gülcan’ın yaşının 3

         katından 6 eksiktir. Gülcan ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?

A)38
B)27
C)41
D)50

19.  2 saatin üzerine 3 çeyrek saat daha eklense kaç dakika olur?
A)195
B)175
C)165
D)135


20.   Tuğçe'nin kütlesi Özge'nin kütlesinden 7400 g daha

         fazladır.İkisinin kütleleri tolamı 60000 g dır.Özge'nin kütlesi

         kaç g dır?

A)27400
B)25000
C)26300
D)28000


21.  Bir çiftlikte bulunan 25 ördek ve 32 tavşanın toplam ayak

       sayısı kaçtır?

A)178
B)188
C)190
D)200


22.   Ayşe 10 yaşındadır.annesi ayşe'nin yaşının 2 katından 10

         fazladır. annesi kaç yaşındadır?

A)20
B)30
C)40
D)50


23.  Günde 2 litre süt kullanan bir aile sütün litresini 50 kuruştan

        alıyor. Bu ailenin 4 haftalık süt parasını bulunuz.

A)2
B)56
C)28
D)14


24.   Yiğit, sepetteki elmaların 3/7ünü annesine, 2/7 sini de arkadaşına

          veriyor. Geriye 18 tane elma kaldığına göre, sepette kaç

          tane elma vardı?

A)56
B)63
C)69
D)72

25.  Hangi sayının 2 katının2 eksiği 28 eder?
A)60
B)24
C)15
D)30

26.  Hangi sayının yarısından 5 çıkarılırsa 12 olur?
A)25
B)28
C)34
D)36

27.   Hangi sayının 25 fazlasının yarısı 50 eder?
A)25
B)50
C)65
D)75

28.  4 ardışık sayının tek toplamı 296 dır. Küçük saytıyı bulunuz.
A)75
B)77
C)69
D)71


29.  3,841 ; 3,82 ; 3,8 ; 3,851 ; 3,099 ; 3,9 verilen sayılardan kaç tanesi

        3,84 ten  büyüktür?

A)1
B)2
C)3
D)4


30. Sınıfımızda sınıf başkanlığına iki kişi aday oldu.Herkes seçime 

       katılıp oy  kullandı.Emre 14 oy farkla başkan seçildi.

       Berk ise 15 oy alarak seçimi  kaybetti. Herkes bir oy verdiğine

       göre sınıfımızın mevcudu kaçtır?

A)29
B)43
C)28
D)30


31.  9 tane çikolata ve 6 tane sakız için 840 000 TL ödenmiştir.3 tane

        çikolata ve 2 tane sakız için kaç lira ödenir?

A)560000
B)420000
C)360000
D)280000


32.  Demet 10, Serkan 12 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları

       toplamı kaç olur?

A)26
B)28
C)30
D)24


33.  Çeyrek ekmek ile bir ekmeğin toplamı ne kadar ekmek

        yapar?

A)1 tam 1 çeyrek
B)1 tam 1 yarım
C)2 tam
D)2 tam1 çeyrek


34.  Bir çuvalda 46 kg mısır vardır. Pazara 3 çuval mısır götüren çiftçi mısırların 106 kg'ını sattı. Geriye kalan mısırlar kaç kilogramdır?

A)32
B)34
C)42
D)36


35.   903 009 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden

         hangisidir?

A)(9x100 000)+(3x1000)+(9x1)
B) 9x100 000)+(3x100)+(9x10)
C) (9x10 000)+(3x1000)+(9x1)
D) (9x10 000)+(3x100)+(9x10)


36.   99 101 sayısına hangi sayı eklenirse altı basamaklı en küçük

        doğal sayı elde edilir?

A)999
B)989
C)909
D)899


37.  Dört kişilik bir ailenin yaşları toplamı 149'dur. Kaç yıl önce dört

        kişinin yaşları toplamı 117 idi?

A)7
B)6
C)8
D)5

38.  Aşağıda okunuşları verilen sayılardan en küçüğü hangisidir?
A)yedi yüz otuz bir bin üç yüz
B)yedi yüz otuz bir bin otuz
C)yedi yüz otuz bin on üç
D)yedi yüz otuz bin yüz üç


39.  Biri diğerinin 4 katı olan iki sayıdan büyüğü, küçüğünden 48

       fazladır. Büyük sayı kaçtır?

A)16
B)24
C)48
D)64


40.  90 kg un her biri 300 gram olan paketlere konuluyor. Kaç

        adet 300 gramlık paket yapılmış olur?

A)27
B)30
C)300
D)3000


41.  (24 x 3) - 14 < K sıralamasında K yerine gelebilecek en küçük

        doğal sayı kaçtır?

A)58
B)59
C)68
D)69


42.  17 kg vişne 28 kg şeker ile karıştırılarak 15 kavanoz reçel

        yapılıyor. Bir kavanozdaki reçel kaç gramdır?

A)2500
B)3000
C)7000
D)12000


43.   Aşağıdaki toplama işleminin çarpma işlemiyle gösterilişi

        hangisidir?

                            15+15+15+15+15+15+15+15+15

A)15x8
B)15x7
C)7x15
D)9x15


44.  16 ton kömürün önce 7800 kilogramı, sonra 6200 kilogramı

        satıldı. Geriye kaç ton kaldı?

A)200
B)20
C)2
D)1


45.  3, 4, 0, 7 rakamlarından oluşan(dört basamaklı)en küçük tek doğal  sayı hangisidir?

A)4307
B)3047
C)7043
D)7340

46. Aşağıdakilerden hangisi 1750 cm ‘ye eşittir?
A)1m75cm
B)1m750cm
C)17m 50cm
D)175m


47.  Dedem Cumhuriyetin ilanında 3 yaşindaymış.Acaba yaşasaydı

        2020 yılında kaç yaşında olurdu?

A)98
B)99
C)100
D)101


48.   750 YTL’nin önce 250 YTL’si ,sonra geriye kalanın yarısının 100

          fazlası harcandı. Geriye kaç YTL kaldı?

A)50
B)150
C)250
D)350


49.  Boşken ağırlığı 1 ton gelen bir arabaya ağırlıkları eşit 4 kişi

        binince arabanın ağırlığı 1280 kg oluyor. Arabaya binen bir

        kişinin ağırlığı kaç kg’dir?

A)55
B)60
C)65
D)70

50. İki sayının toplamı 245, farkı 115 ise, büyük sayı kaçtır?
A)145
B)180
C)190
D)225


CEVAP ANAHTARI
 

   1) CevapC   2) CevapD   3) CevapD   4) CevapD    5) CevapD

 6)   CevapA   7) CevapA   8) CevapB   9) CevapC  10) CevapA

11) CevapC 12) CevapC 13) CevapD 14) CevapD  15) CevapA

16) CevapB 17) CevapC 18) CevapA 19) CevapC  20) CevapC

21) CevapA 22) CevapB 23) CevapD 24) CevapB  25) CevapC

26) CevapC 27) CevapD 28) CevapD 29) CevapC  30) CevapA

31) CevapD 32) CevapC 33) CevapA 34) CevapA  35) CevapA

36) CevapD 37) CevapC 38) CevapC 39) CevapD  40) CevapC

41) CevapA 42) CevapB 43) CevapD 44) CevapC  45) CevapB

46) CevapC 47) CevapC 48) CevapB 49) CevapD  50) CevapB

 
 
HATALI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SORUYU LÜTFEN BİLDİRİNİZ !!!
 
                                                                                                          BAŞARILAR...

941
0
0
Yorum Yaz