Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konusu

2009-06-02 10:49:00

1.        “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” atasözünün vermek istediği mesaj nedir?

2.        İnsanın paylaşma ve yardımlaşmaya olan ihtiyacını anlatınız.

3.        Niçin yardımlaşmalıyız? Açıklayınız.

4.        Paylaşma ve yardımlaşmanın kişiye katkıları nelerdir?

5.        Paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal dayanışma, barış ve kalkınmaya katkıları nelerdir?

6.        İslâm dini paylaşma ve yardımlaşmaya niçin önem vermektedir?

7.        Cimrilik neden kötü bir davranıştır?

8.        Paylaşma ve yardımlaşmayı öğütleyen bir ayet ve bir hadis meali yazınız.

9.        Yardım edeceğimiz insanlarla ilgili nasıl bir sıra takip etmeliyiz, niçin?

10.   Zekâtın kelime anlamı ve dini anlamı nedir?

11.   Zekâtın sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı nedir? Açıklayınız.

12.   Niçin zekât vermeliyiz? Açıklayınız.

13.   Her Müslüman zekât vermekle yükümlü müdür? Niçin?

14.   Zekât vermekle yükümlü olan kişilerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

15.   Zekâtı verilmesi gereken malda bulunması gereken şartlar nelerdir?

16.   Nisap nedir? Nisap miktarlarını yazınız.

17.   İnsanın temel ihtiyaçları nelerdir?

18.   Sahip olduğumuz hangi eşyalar için zekât verilir?

19.   Sahip olduğumuz hangi eşyalar için zekât verilmez?

20.   Zekât kimlere verilir? Maddeler halinde yazınız.

21.   Zekât kimlere verilmez? (Bu soruya cevabı 21’de verdiğiniz cevaptakileri yazarak “…böyle olmayanlar” diyerek yazmayınız. Cevap 21’dekinden farklı olacaktır.)

22.   Zekât verilirken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?

23.   Sadaka nedir?

24.   Fıtır sadakası veya fitre nedir?

25.   Fıtır sadakasının niçin verildiğini yazınız.

26.   Fıtır sadakası ne zaman verilmesi gerekir?

27.   Zekât, sadaka ve fıtır sadakası arasındaki farklar nelerdir?

28.   Çalışıp kazanmanın din ile ilişkisini açıklayınız.

29.   Çalışıp kazanmak insanı niçin mutlu etmektedir? Açıklayınız.

30.   Niçin zekât ve sadaka verebilecek duruma gelmeliyiz?

31.   Yardımlaşma kurumlarımızın neler olduğunu yazınız.

32.   Yardımlaşma kurumlarımız gelirlerini nereden elde etmektedir?

33.   Yardımlaşma kurumlarımız ne gibi hizmetler vermektedir? Anlatınız.

34.   Yardımlaşma kurumlarımızın toplum açısından faydalarını anlatınız.

35.   Zekât ve sadaka ile yardımlaşma kurumlarımız arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

36. Haccın kelime anlamı ve dini anlamı nedir?

37. Hac ibadeti Kuranıkerim’e göre hangi peygamberden beri yapıla gelmektedir?

38. Hac niçin yapılır? Açıklayınız.

39. Haccın farz olduğunu belirten bir ayet meali yazınız.

40. Hac ibadetini yerine getirmekle yükümlü olan kişilerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

41. Hac ne zaman yapılır?

42. İhram ne demektir?

43. İhram elbisesi hakkında bilgi veriniz.

44. Hac yasakları hakkında bilgi veriniz.

45. İhrama girilen yerlere ne ad verilmektedir?

46. Telbiye nedir? Telbiye’yi yazınız.

47. Vakfe ne demektir?

48. Vakfe nerede ve ne zaman yapılır?

49. Hacı adayları kaç vakfe yaparlar? Bu vakfeler nerelerde ve ne zaman yapılır?

50. Tavaf ne demektir?

51. Tavaf çeşitlerini yazınız. (Kudüm, ziyaret, veda)

52. Şavt nedir?

53. Haceriesved hakkında bilgi veriniz.

54. Sa’y nedir? Nerede ve nasıl yapılır?

55. Kâbe niçin kutsal bir mekândır? Açıklayınız.

56. Kâbe’nin bir diğer adı nedir?

57. Mescidiharam neresidir?

58. Safa ve Merve neresidir?

59. Safa ve Merve niçin ziyaret edilir?

60. Safa ve Merve’de haccedenler ne yaparlar?

61. Arafat adı verilen bölgenin önemi hakkında bilgi veriniz.

62. Haccedenler Arafat’ta ne yaparlar?

63. Müzdelife neresidir? Haccedenler orada ne yapar?

64. Mina neresidir? Haccedenler orada ne yapar?

65. Hac ibadetinde şeytan taşlamanın anlamı ne olabilir?

66. Hac yapmaya gidecek kimse ne tür hazırlıklar yapar?

67. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.

68. Umre nedir? Açıklayınız.

69. Umre ile haccın farkları nelerdir?

70. Umre nasıl yapılır? Kısaca yazınız.

71. Medine neden önemli bir şehir olarak haccedenler tarafından ziyaret edilmektedir?

72. Medine’de ziyaret edilen yerlerin adlarını kısaca açıklayarak yazınız.

73. Hac iradeye hâkim olmayı ve sabırlı olmayı nasıl geliştirir?

74. Hac merhamet duygusunun gelişmesine nasıl katkı sağlar?

75. Hac gösterişten uzaklaşmaya nasıl yardımcı olur?

76. Hac insanda  “biz” duygusunun gelişmesine nasıl katkıda bulunur?

77. Hac toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve kardeşlik duygusunun gelişmesine nasıl yardımcı olur?

78. Hac eşitlik bilincinin gelişmesine katkı sağlar mı? Açıklayınız.

79. Hac yapmaya giden insanlar davranışlarına daha çok dikkat etmektedirler. Bunun neden ne olabilir?

80. İslam dininde kurban neye denir?

81. Hz. İbrahim neden oğlunu kurban kesmeye karar verdi?

82. Hz. İbrahim’in çok sevdiği oğlunu kurban etmeyi göze alması ne anlama gelmektedir?

83. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

84. Hangi hayvanlar kurban edilebilir?

85. Kurban edilecek hayvanın hangi özellikleri taşıması gerekmektedir?

86. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

87. Kurban kestikten sonra çevre ve sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

88. Kurbanın eti ve derisi nasıl değerlendirilir?

89. Kurban kesme ile Allah’a yakınlaşma arasındaki bağı açıklayınız.

90. Allah’ın rızasını kazanmak için kurban kesmenin önemini belirten bir ayet meali yazınız.

91. Kurban kesmenin insanlar için yararları nelerdir?

92. Kurban ibadeti insanlar arasında dayanışmayı nasıl sağlar?

55
0
0
Yorum Yaz