9.Sınıf Tarih Soruları

2010-01-13 17:06:00
9.SINIF TARİH DERSİ Dinlerken sıkıldığımız ancak bilmemizin zorunlu olduğu temel derslerden olan tarih dersi,yeni sistemle beraber YGS sınavında fazla bilgi gerektirmese de,LYS sınavında mutlak bilgi gerektiriyor. Burada verilen tarih soruları genel olarak ygs ve lys karışık olarak 9.sınıf düzeyinde yani lise 1 düzeyinde sorulardır.

Tarih dersi

Yorum ve düşünce gücünü bilgiyle birleştiren derslerden olan tarih dersini hiçbir zaman önemsememezlik veya "ben yaparım kolay" şeklinde değerlendirmelerle yorumlamayınız.
Çünkü genelde yanlış yaptığımız yerler kolay gördüğümüz yerlerdir sebebi ise o konunun detaylarına inmememiz,biliyorum diyip geçmemizdir.
9.SINIF TARİH SORULARI  VE CEVAPLARI

 

 

1.           1.Tarih  araştırmaları yapılırken izlenmesi gereken yöntemi başlıklar halinde sırasıyla yazınız.

2 Tarih biliminin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

3.Aşağıda verilen eser ve bilgilerin  hangi uygarlıklara ait olduklarını karşılarına yazınız.

  a. Gılgamış Destanı, Ziggurat,Ay yılı takvimi,Yaradılış Manzumesi:……………………..

  b. Keops,Kefren,Mikerinos,tıp,mumyacılık,Güneş yılı takvimi :………………………….

  c  Tanrıları Yahova, Tevrat,Hz.Musa,Mescidi Aksa,Tek Tanrı İnancı:…………………..

  d. Kral Giges,Sard,Kral  yolu, Madensel para:………………………..

  e. Efes,Milet,Polis, Tales,Diogenes,Heredetos:…………………………

  

4.Tarih öncesi devirler neye denir?Taş-bakır (kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler nerelerdir?

 

  6.Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması kimler arasında,ne zaman , hangi adla imzalanmıştır?Yazınız.

  7.Mezopotamya’da kurulan devletlerin adlarını yazınız.

  8.Yunanistan’da İlk olimpiyatların yapılması—Helen Uygarlığının Doğuşu---—Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi — Sümer Lagaş Kralı Urukagina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması

      Yukarıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz.

  9.   Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?Yazınız.

 10.  Satrap, Karum, Firavun, Pankuş ve Tavananna  kelimeleri size neyi hatırlatıyor? Kısaca yazınız. 

 

 

 

 

NOT: Her doğru cevap 10 puan olup süre 40 dk. dır.                                         Başarılar

                                                                                                                       Kader AYDOĞAN

                                                                                                                      Tarih Öğretmeni 

 

                                                              CEVAPLAR          

         C.1.

        Kaynak arama(Belge bulma),  tasnif etme(sınıflandırma), tahlil etme(çözümleme), tenkit etme(eleştiri) ,terkip(sentez-birleştirme)yapma.

     C.2. 1.Tekrarlanamaz

             2. Deney ve gözlem yapılamaz

             3.Durağan değildir.Bilgi yeni belgeler ışığında değişebilir.

              4.Yer zaman belirtir.

              5.Objektiftir

              6.Sebep sonuç ilişkisi vardır.

              7.İnsanlar meydana getirir.

              8.Dünü anlatır,bugünü açıklar,geleceğe ışık tutar.

              9.Geçmişte yaşanmış olayları inceler.

              Not:Yazılan her maddeiçin 2 puan verilecektir. 

C.3.  a:Sümerler

         b.Mısırlılar

 

LİSE 1 TARİH DERSİ ÖRNEK YAZILI SORULARI

 

1.Tarih araştırmaları yapılırken izlenmesi gereken yöntemi başlıklar halinde sırasıyla yazınız.
2. Tarih biliminin özelliklerinden 5 tanesini yazınız.
3.Aşağıda verilen eser ve bilgilerin hangi uygarlıklara ait olduklarını karşılarına yazınız.
a. Gılgamış Destanı, Ziggurat,Ay yılı takvimi,Yaradılış Manzumesi:……………………..
b. Keops,Kefren,Mikerinos,tıp,mumyacılık,Güneş yılı takvimi :………………………….
c Tanrıları Yahova, Tevrat,Hz.Musa,Mescidi Aksa,Tek Tanrı İnancı:…………………..
d. Kral Giges,Sard,Kral yolu, Madensel para:………………………..
e. Efes,Milet,Polis, Tales,Diogenes,Heredetos:…………………………

 

4.Tarih öncesi devirler neye denir?Taş-bakır (kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler nerelerdir?
5.Çin ile Hunlular arasındaki mücadelenin en temel sebebi neydi?Yazınız.
6.Tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması kimler arasında,ne zaman , hangi adla imzalanmıştır?Yazınız.
7.Mezopotamya’da kurulan devletlerin adlarını yazınız.
8.Yunanistan’da İlk olimpiyatların yapılması—Helen Uygarlığının Doğuşu——Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi — Sümer Lagaş Kralı Urukagina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması
Yukarıda verilen olayları kronolojik sıraya koyunuz.
9. Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri nelerdir?Yazınız.
10. Satrap, Karum, Firavun, Pankuş ve Tavananna kelimeleri size neyi hatırlatıyor? Kısaca yazınız.

NOT: Her doğru cevap 10 puan olup süre 40 dk. dır.

CEVAPLAR
Cevap 1
Kaynak arama(Belge bulma), tasnif etme(sınıflandırma), tahlil etme(çözümleme), tenkit etme(eleştiri) ,terkip(sentez-birleştirme)yapma.

Cevap
1.Tekrarlanamaz
2. Deney ve gözlem yapılamaz
3.Durağan değildir.Bilgi yeni belgeler ışığında değişebilir.
4.Yer zaman belirtir.
5.Objektiftir
6.Sebep sonuç ilişkisi vardır.
7.İnsanlar meydana getirir.
8.Dünü anlatır,bugünü açıklar,geleceğe ışık tutar.
9.Geçmişte yaşanmış olayları inceler.
Not:Yazılan her maddeiçin 2 puan verilecektir.

Cevap 3
a Sümerler
b.Mısırlılar
c.İbraniler
d.Lidyalılar
e.İyonlar

Cevap 4
Sümerler tarafından MÖ.3200 lerde yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler denir. Taş-bakır(Kalkolitik) çağını aydınlatan Türkiye’deki en önemli merkezler Burdur (Hacılar), Çanakkale (Truva), Yozgat(Alişar) , Denizli(Beycesultan) ve Çorum (Alacahöyük)’tür.
Cevap 5
Tarihi İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmek.
Cevap 6
Hititlerle –Mısırlılar arasında Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.(m.ö.1280)
Cevap 7
Sümerler,Elamlar,Akadlar,Asurlular,Babilliler
Cevap 8
Sümer Lagaş kralı Urugakina tarafından ilk yazılı kanunların yapılması(MÖ.2375)—Yazının Anadolu’ya Asurlularca getirilmesi(MÖ.2000)—Helen UygarlığınınDoğuşu(MÖ.330-30)—Yunanistan’da ilk olimpiyatlarının yapılması( 776)
Cevap 9
Orta Asya’dan yapılan Türk göçlerinin sebepleri ,
1.İklim ve toprak koşullarının tarım ve hayvancılığa elverişsizliği (kuraklık,çölleşme)
2.Nüfusun hızla artması karşısında geçim kaynaklarının yetersizliği
3.Salgın hastalıklar
4.Türk boylarının birbirleriyle olan mücadelesi.
5.Dış baskılar(Çin Moğol )
6.Cihan hakimiyeti düşüncesi.
7.Türk kültürünü yayama düşüncesi.
8. Kalıp Esaret altında yaşamaktansa gitme yolunu seçmek.

Cevap 10
Satrap: İranlılar(Persler) Anadolu’ya egemen olduklarında Anadolu’yu 24 eyalete ayırmışlar ve bu eyaletlere satraplık denmiş başındaki valiyede satrap adı verilirdi.
Firavun : Eski Mısır’da krala verilen isim.
Pankuş : Hititlerde meclise verilen isim.
Karum: Asurluların Anadolu’da kurdukları Pazar yerlerinin adı.
Tavananna:Hititlerde kralın hanımına verilen isim.

Tarih uygarlıkları

RESMİ BÜYÜK BOY GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 9. SINIF TARİH TESTLERİ
(YAPRAK TEST,CEVAPSIZ)

 

 

1 Aşağıdakilerden  hangisi Moğol devleti diğer moğollar  zamanla  islamlaştığı   halde çinlileşmiştir?

A) Timur imparatorluğu        B)İlhanlılar

C) Çağatay Hanlığı                 D)  Kubilay Hanlığı

E)Altınorda Devleti

 

2   Aşağıdakilerden  hangi  devletin yıkılması üzerine Eyyübi devleti  kurulmuştur?

 

 

 A)Abbasiler        B)Memlüklüler     C) Tulunoğulları

D)Fatimiler         E)Akşitler

 

3  Haçlı seferleriyle  Bizans’a geçen  üstünlük aşağıdakilerden  hangisiyle  yeniden Anadolu   Selçukluları’na geçmiştir?

 

 

 

A)pasinler    B)malazgirt   C) miryokefelon

 

 

D) yassıçemen   E) kösedağ

 

4  Yassı çemen  savaşında  Anadolu Selçukluları hangi müslüman  türk devleti ile  mücadele etmiştir?

 

 

A)Harzemşahlar    B)Saltuklular     C)Danişmetliler

D)Eyyübiler    E)Memlüklüler

 

5  Haçlı seferleri sırasında  aşağıdaki devletlerden  hangisi haçlılara  yardım etmiştir

 

 

 A)Bizans İmparatorlugu

 

 

B)İznik Rum  İmparatorlugu

 

 

C)Trabzon  Rum İmparatorlugu

D)Danişmetlilert     E) Eyyübiler

 

6) 1187 Hıttin savaşında    haçlıları yenerek  Kudüs’ün geri alınması  hangi devlet tarafından sağlanmıştır?

A)Zengiler    b)Artuklular   C)Eyyubiler    D)Memlüklüler   E) Anadolu Selçukluları

 

7  Karahanlılar Devleti  aşağıdaki  özelliklerden  hangisiyle  göktürk devletinden ayrılır?

 

 

 

A)Türkler tarafından kurulmuş olması

 

 

B)İslam dinini  kabul etmesi

C )Doğu ve batı diye ikiye ayrılması

D) Asya’da kurulmuş olması

E)Türk kültürünü anlartan  yapıtlara sahip olması

 

8  Türkler’in  İslamiyeti  kabulleriyle aşağıdakilerden  hangisiinde kısa zamanda  bir değişiklik  görülmüştür?

 

 

A)Dini  inançlara   
B) Milli eserlerinde

C)Eğitim ve  ögretimde

D)Memleketin  hanedan mensuplarının ortak malı sayılması  anlayışında

E)Süsleme sanatlarında

 

9  Aşağıdakilerden hangisi  Büyük Selçuklular’da  esnafın  teşkilatlanmasına  yönelik   olarak kurulmuştur?

 

 

A)Yesevilik     B) Ahilik    C) Bedestan     D)İmaret            E) Lonca

 

10  Selçuklular devrinde  çeşitli yollardan gelen  kervanlar  askeri muhafızlar tarafından   kurulmuş,  zarara uğrayan

 

 

 kervanların  masrafları  devlet tarafından karşılanmıştır.

 Selçukluların  bu  politikalarının  nedeni   aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Siyasi birliği sağlama

 

      B)Toprak sistemini düzenleme

 

 

      C)Haçlı seferlerine karşı koyna

      D)Ticareti geliştirme

      E)Hilafeti koruyuculuk  altına alma

 

11  Suriye  Filistin  ve Mısır’da  İslam  hakimiyeti  aşağıdakilerden  hangisinde başlamıştır?

 

 

 

A)Memlüklüler  devri     B)Dört halife devri

 

 

C)Emeviler devri             D)Abbasiler devri

E)İlhanlılar devri

 

12  aşağıdakilerden  hangisinde  ilk defa  hilafet babadan  oğula  geçen  bir  saltanata  dönüşmüştür?

 

 

 

A)Abbasiler     B) Emeviler      C)  Selçuklular

 

 

D)Endülüs Emevileri     E) Osmanlılar

 

13  Endülüs  Emevileri’nin  yık

4788
0
0
Yorum Yaz