8.Sınıf İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2009-10-05 22:58:00

8.Sınıf İnkilap Tarihi Ve Atatürkçülük Performans Ödevi


1- Bir tabaka karton üzerine I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Savaştığı Cepheleri gösteren harita çizeceksiniz. Harita üzerinde Cephelerin açılış sebeplerini, kimlerle savaşıldığını ve savaşın sonuçlarını en genel şekliyle belirteceksiniz. Haritanızı resim, fotoğraf, belge, çizim vb. görsel materyallerle destekleyebilirsiniz.

 

2-Bir tabaka karton üzerine Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetleri gösteren harita çizeceksiniz. Haritada her bir yararlı cemiyetin kimler tarafından ne amaçlarla kurulduklarını, kimlerle işbirliği yaptıklarını ve faaliyetlerini en genel şekliyle belirteceksiniz. Haritanızı konuya uygun resim, fotoğraf, belge, çizim vb. görsel materyallerle destekleyebilirsiniz. Haritanızda uygun bir boşluğa cemiyetlerin ortak özelliklerini yazarak bu cemiyetler ile ilgili kişisel fikirlerinizi belirteceksiniz.

 

3- Bir tabaka karton üzerine Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetleri gösteren harita çizeceksiniz. Haritada her bir yararlı cemiyetin kimler tarafından ne amaçlarla kurulduklarını, kimlerle işbirliği yaptıklarını ve faaliyetlerini en genel şekliyle belirteceksiniz. Haritanızı konuya uygun resim, fotoğraf, belge, çizim vb. görsel materyallerle destekleyebilirsiniz. Haritanızda uygun bir boşluğa cemiyetlerin ortak özelliklerini yazarak bu cemiyetler ile ilgili kişisel fikirlerinizi belirteceksiniz.

 

4-Ayrı ayrı renkli küçük kartonlar üzerine Atatürk’ün kişisel özelliklerini ve bu özelliğini yansıtan sözlerini içeren bir poster hazırlayacaksınız. Posterinizi resim, fotoğraf, belge, çizim vb. unsurları kullanarak ilgi çekici bir anlatımla ve genel ifadelerle açıklamalısınız. Posterinizin uygun birer köşesinde grup olarak Atatürk’le ilgili en güzel düşüncelerinizi birer slogan şeklinde belirteceksiniz.

 

5-Bir tabaka karton üzerine İzmir’in işgali ile ilgili poster hazırlayacaksınız. Posterinizi resim, fotoğraf, belge, çizim vb. unsurları kullanarak ilgi çekici bir anlatımla ve genel ifadelerle açıklamalısınız. İzmir’in işgali ile ilgili bilgileri sade ve çarpıcı bir şekilde ifade etmelisiniz. Sonuç kısmında da İzmir’in işgaline olan tepkinizi bir sloganla belirteceksiniz.

 

6-Bir tabaka karton üzerine Atatürk’ün çocukluk yılları, çevresi, öğrenim hayatı (okuduğu okullar), ile ilgili bir poster hazırlayacaksınız. Posterinizi resim, fotoğraf, belge, çizim vb. unsurları kullanarak ilgi çekici bir anlatımla ve genel ifadelerle açıklamalısınız. Posterinizin uygun birer köşesinde grup olarak Atatürk’le ilgili en güzel düşüncelerinizi birer slogan şeklinde belirteceksiniz.

 

7- Bir tabaka karton üzerine Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre ülkemizin işgalini gösteren bir harita çizeceksiniz. Ayrıca Mondros’un diğer maddelerini de dikkate alarak  harita üzerinde bu maddelerin uygulanışını sembolize eden resim, çizim, fotoğraf, belge, vb. kullanmalısınız. Ayrıca Mondros ateşkesinin maddelerine ve işgallere olan tepkinizi belirten bir veya birkaç slogan yazacaksınız.

 

8- Bir tabaka karton üzerine Kurtuluş savaşının hazırlık döneminde yaşanan gelişmeleri gösteren bir harita çizeceksiniz.Bu haritada Atatürk’ün Samsun’a çıkışı,Havza mitingi,Amasya Genelgesi,Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri olayları uygun yerlerde yer alacak.Ayrıca bu olayların önemini anlatan genel ifadelere yer vermelisiniz.

 

9-Kurtuluş Savaşında cephelerimiz konulu bir harita çizeceksiniz. Haritada Türk ve düşman kuvvetlerini sembolize eden çizimlere veya bayraklara yer verebilirsiniz. Ayrıca bu cephelerde yaşanan gelişmeleri ve sonuçlarını en genel ifadelerle haritada uygun yerlerde belirteceksiniz. harita üzerinde bu maddelerin uygulanışını sembolize eden resim, çizim, fotoğraf, belge, vb. görsel materyaller kullanmalısınız.

 

10-Bir tabaka karton üzerine kurtuluş savaşı ve sonrasında imzalanan antlaşmalar ile ilgili bir poster hazırlayacaksınız. Posterinizde en genel hatlarıyla  antlaşmaların kimlerle yapıldığını,önemli maddelerini ve önemlerini çarpıcı bir şekilde belirteceksiniz.Ayrıca antlaşmalardaki maddeleri sembolize eden resim, çizim, fotoğraf, belge,karikatür vb. kullanmalısınız.  

242
0
0
Yorum Yaz