7. Sınıf Matematik Konuları

2009-09-14 23:09:00

7. sınıf (yedinci sınıf) matematik konuları listesi (meb)

 

1.Ünite: Tam sayılardan rasyonel sayılara

 

1.1 Tam sayılarla işlemler

Tam sayılarla toplama işlemi

Tam sayılarla çıkarma işlemi

Tam sayılarla çarpma işlemi

Tam sayılarla bölme işlemi

 

1.2 Rasyonel sayıları tanıyalım

Hangi sayılar rasyonel?

Rasyonel sayıları sıralayalım

 

1.3 Düzlemdeki doğrular

Diklik ve paralellik

Üç doğrunun arkadaşlığı

Üç doğrunun oluşturduğu açılar

 

2.Ünite: Rasyonel sayılar, cebir, çember işbirliği

 

2.1 Rasyonel sayılarla işlemler

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemleri

 

2.2 Bilinmeyene giden yollarda bir durak: cebirsel ifadeler

Cebirsel ifadelerle toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri

Bir bilinmeyenli denklemler

 

2.3 Çember ve daire

Çemberin elemanları ve özellikleri

Çemberde açılar ve yaylar

 

3.Ünite: Orantıdan çıktık yola

 

3.1 Oran ve orantı

Orantı çeşitleri

Orantı problemleri

 

3.2 Çokgenler

Çokgenlerin özellikleri

Çokgenlerin eşliği ve benzerliği

Bayrağımızı çizelim

 

3.3 Hayatımızdaki grafikler

Verilerin farklı gösterimleri

Yanıltan grafikler

Veri analizi

 

4.Ünite: Cebir ve olasılık

 

4.1 Rasyonel sayılarda işlemler

Adım adım işlemler

 

4.2 Doğrusal denklemler ve grafikleri

Doğrusal ilişkiler

Kartezyen koordinat sistemi

Doğrusal denklemlerin grafiği

 

4.3 Olasılık

Faktöriyel ve permütasyon

Ayrık olan ve ayrık olmayan olaylar

Olasılığın geometriyle ilişkisi

 

5.Ünite: Yaşamımızdaki matematik

 

5.1 İçi çokgen dolu

Ayna ve dönme simetrisi

Motifle kaplama

 

5.2 Üslü sayıları kullanalım

Üslü nicelikler

 

5.3 Tüketim bilincimizi geliştirelim

Alışverişteki yüzde hesapları

Faiz hesapları

 

6.Ünite: Geometri ve ölçme

 

6.1 Geometrik cisimler

Dairesel silindiri tanıyalım

Yapıların yüzleri

 

6.2 Alan ve hacim bağıntıları

Kenar-alan-çevre ayrılmazlığı

Dörtgensel bölgelerin alanı

Çember ve daire

Dik dairesel silindirin alanı ve hacmi

 

547
0
0
Yorum Yaz