4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar

2009-06-05 13:08:00
DOĞAL SAYILAR

 

 

     1.   8, 6, 3, 0, 4 rakamlarının tümü kullanılarak yazılan beş basamaklı en büyük sayı ile en 

           kü­çük sayının  toplamı kaçtır?

       

         A) 55962       B) 11689           C) 116898    D) 126898

 

    2.   Dört yüz dört bin dört doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

         A) 404004     B) 404040           C) 400004   D) 4000004

 

   

    3.   700107 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?                              

        

        A) Yedi yüz bin yedi yüz bir                     

        B) Yedi yüz bin yüz yedi                     

        C) Yedi yüz bin bin yüz yedi                   

        D) Yedi yüz bin yedi          

 

    4.   "45937" sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

         A) 18                B) 24                  C) 28             D) 32

 

 

    5.   98535 sayısında 8' in basamak değeri ile sa­yı değerinin farkı kaçtır?

   

        A) 7992          B) 792                C) 7902           D) 7299

   

    6.      457m sayışırım dört basamaklı bir çift sayı olabilmesi için "m" yerine  

         aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

     A)1              B)0                   C)3                D)7

 

    7.   785361 sayısının on binler basamağından 5 çıkarılıp, binler basamağına 3

          eklersek sayı ne kadar değişir?

 

        A) 44.000 azalır.               B) 44.000 artar.

        C) 47.000 azalır.               D) 47.000artar.

 

     8. Beş basamaklı en büyük sayı ile, dört basamaklı en küçük sayı arasındaki fark

         kaçtır?

  

      A) 99.999                         B) 99.899         

      C) 98.999                         D) 99.989

 

     9.  7m675 < 78673 ise, “m” yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

      

       A)13              B)15             C)21         D)28

 

    10. Aşağıdakilerden hangisi ardışık çift sayılardır?

        A)38 - 40 - 42                                 B)54 -56 - 60

        C)102 - 106 - 108                            D)120 - 124 - 128

 

 

    11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

     

       A) Doğal sayılar kümesi sonsuz sayıda elemana sahiptir.

       B) Bir sayının rakamlarının basamak değerleri toplamı, sayının kendisine eşit

           değildir.

       C) Doğal sayılar kümesi, sayma sayılar kümesini kapsar.

       D) Verilen herhangi iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayı yok ise bu

            sayılar ardı­şıktır.

 

    12. İki doğal sayıdan büyüğü, küçüğünün 5 katından 70 fazladır.Bu sayıların farkı

          510 olduğuna göre  büyük sayı  kaçtır?

    

         A) 440   B) 550   C) 600   D) 620

 

    13. Toplamları 84 ve fakları 36 olan sayılardan küçük olanı kaçtır?

          A) 24    B) 36    C) 48    D) 60

  

    14. K + 8 < 67 eşitsizliğinde "K" nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?

  

         A) 56    B) 57   C)58   D)69

26
0
0
Yorum Yaz